Обучителни модули

Добре дошли на страницата с обучителни модули на MobiReel.

 Тази система за управление на обучението (LMS) се състои от модули за обучение и кратки видеоклипове за обучение, примери за семинари, тестове за самооценка и други интерактивни ресурси. Всеки от обучителните модули е проектиран в съответствие със специфични резултати от обучението в рамката на компетентностите, а методологията за оценка се основава на подхода ECVET. LMS може да се използва предимно за самообучение, но може да се използва и за ръководено обучение.

Data protection statement