Дома

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА

MobiReel платформата

Проектот Erasmus+ Мобилно евтино дигитализирање на стари филмови (Mobireel) е заедничка иницијатива која има за цел да одговори на значајните предизвици со кои се соочуваат библиотеките, архивите и другите институции за културно наследство во дигитализирање, зачувување и промовирање на нивните дигитализирани филмски збирки со фокус на таканаречени домашни филмски и видео формати (8mm, Super 8, VHS, SVHS итн.).

На оваа платформа ќе можете да ги прегледате и користите резултатите и ресурсите создадени во рамките на проектот.