Модули на обука

Добре дојдовте на страницата со модулите за обука од порталот MobiReel. Мора да се најавите или регистрирате за да им пристапите.

Овој систем за управување со учењето (LMS) се состои од модули за обука и кратки видеа за обука, примери за работилници, тестови за самооценување и други интерактивни ресурси. Секој од модулите за обука е дизајниран во кохерентност со специфичните резултати од учењето во рамката на компетенции и методологијата за оценување се заснова на пристапот ECVET. LMS може да се користи првенствено за самостојно учење, но може да се користи и за обука под водство.

Data protection statement