Ресурси

Добредојдовте на страницата извори на веб платформата MobiReel, овде можете да најдете некои од ресурсите на MobiReel на македонски јазик.

1. Рамка на компетенции – Методологија за евтина филмска дигитализација – Македонскиот и сите партнерски јазици

CF/Methodology – English version
CF/Methodology – Bulgarian version
CF/Methodology – Dutch version
CF/Methodology – German version
CF/Methodology – N. Macedonian version

2. Пет кратки едукативни филмови со преводи на сите партнерски јазици

3. Филм: Атрактивна презентација на дигитални податоци (со преводи на сите јазици на партнерите)