Gegevensbeschermingsverklaring en disclaimer

Dit platform is onderdeel van het Erasmus+ MobiReel project. De steun van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie in deze publicatie. Leest u alstublieft onderstaande informatie voordat u het platform (de internetpagina’s) gaat gebruiken:

1.  Inhoud

De auteur/projectpartners nemen geen verantwoordelijkheid voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De auteur is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, opgelopen of geleden als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de informatie op deze website of het gebruik van gebrekkige of onvolledige informatie.

2.  Verwijzingen en links

In het geval van directe en indirecte verwijzingen naar internetpagina’s van derden of andere documenten op het internet (hyperlinks) zijn de auteur/projectpartners niet verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud en eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Voor links die naar andere websites leiden, worden gebruikers geadviseerd om het privacybeleid van elke website die zij bezoeken, te lezen.

3.  Gegevensbescherming en privacy 

Op sommige pagina’s (Trainingsmodules), moet u persoonlijke gegevens invoeren om alle functionaliteiten van het platform te kunnen gebruiken.

3.1 De gegevensbeheerder is Student Computer Art Society /SCAS/, 10, Narodno sabranie sq., Sofia, Bulgarije, telefoonnummer: + 359 2 9870293, +359 88 8709488, e-mail: rosen@scas.bg; 

3.2 We zullen de gegevens vertrouwelijk verwerken en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gevraagd – om het gebruik van de trainingsmodules op het platform te beheren en te onderhouden.

3.3 We kunnen de gegevens delen met de officiële autoriteiten, de Europese Commissie, haar agenten en/of onderaannemers en de MobiReel-projectpartners.

3.4 We bewaren de gegevens tot 5 jaar na actief gebruik.

3.5 U heeft het recht om de beheerder te verzoeken om inzage in, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of tot beperking van de verwerking van persoonsgegevens die betrekking op u hebben, of om bezwaar te maken tegen de verwerking, de overdraging van uw gegevens aan te vragen en uw toestemming in te trekken, in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad.

3.6 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie – de Commissie voor Persoonsgegevens (Bulgarije) als u van mening bent dat uw gegevens zijn misbruikt. 3.7 De verstrekking van uw gegevens aan ons is vrijwillig. U kunt het webplatform gebruiken om geanonimiseerde gegevens te verstrekken of aliassen te gebruiken. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat beveiligingslekken kunnen optreden in communicatie (inclusief e-mailcommunicatie) als de verbinding niet gecodeerd is. E-mails die naar een ontvanger worden verzonden, kunnen worden onderschept en gelezen door ervaren internetgebruikers. Bij problemen of vragen kunt u contact met ons opnemen via de bovengenoemde contactpersonen of via de pagina “Contact”.