Het project

Mobireel – Mobiele betaalbare digitalisering van oude films

Het project

Het Erasmus+ project Mobiele betaalbare digitalisering van oude films (MobiReel) is een samenwerkingsinitiatief dat tot doel heeft om de grote uitdagingen aan te pakken waar bibliotheken, archieven en andere instellingen voor cultureel erfgoed mee te maken krijgen bij het digitaliseren, preserveren en promoten van hun gedigitaliseerde filmcollecties, waarbij de focus ligt op zogenoemde ‘amateurfilmformaten’ (8mm, Super 8, VHS, S-VHS etc.). Een van de grootste uitdagingen waar deze instellingen mee te maken krijgen is het gebrek aan trainingsmaterialen en hulpmiddelen voor het digitaliseren en bekijken van deze collecties. Met dit project wil het partnerschap deze uitdagingen onderzoeken en aanpakken door trainingsmaterialen voor kleine organisaties te ontwikkelen en om hun collecties te digitaliseren en promoten, waarbij de nadruk wordt gelegd op amateurfilmformaten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de expertise en middelen van alle partners die bij het project betrokken zijn

Hoofddoelen

 • Het vergroten van de capaciteiten van archivarissen, bibliothecarissen, restaurators, verzamelaars en eigenaren van collecties van zogenoemde “amateurfilm”-archieven, hoe zij met betaalbare technologieën hun films en video’s kunnen digitaliseren, met nadruk op amateurfilmformaten (8mm, Super 8mm, 16mm) en formaten van videotapes voor consumenten (VHS, S-VHS, Betamax) door een set van doorlopende VET (CVET) trainingsmaterialen te ontwikkelen. De materialen zullen open, flexibel en gratis zijn;
 • het vergroten van de mogelijkheden voor aanvullende trainingen op het gebied van de betaalbare digitalisering van films en videobanden door het aanbieden van trainingsmaterialen als Units van Leerdoelen die gebruikmaken van ECVET;
 • het vergroten van de capaciteiten van archivarissen, bibliothecarissen, restaurators, verzamelaars en eigenaren van collecties van amateurfilms op het gebied van het beheren van analoge en digitale materialen;
 • het vergroten van de capaciteiten van archivarissen, bibliothecarissen, restaurators, verzamelaars en eigenaren van collecties van amateurfilmarchieven op het gebied van het restaureren van analoge en digitale materialen (of om in ieder geval eenvoudige oplossingen en bereddering uit te voeren); het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de doelgroep op het gebied van het op een aantrekkelijke wijze presenteren van de gedigitaliseerde materialen voor een breder publiek;

Doelgroepen

 • archivarissen die werkzaam zijn in archieven en centra met collecties;
 • bibliothecarissen die werken met filmcollecties;
 • restaurators die werkzaam zijn in filmarchieven, bibliotheken of musea;
 • verzamelaars met privécollecties van films of familiefilmarchieven; experts van bedrijven of organisaties die werkzaam zijn op het gebied van digitalisering van films;

Resultaten

 • Methodologie voor het selecteren en betaalbaar digitaliseren van amateurfilmformaten;
 • Competentieraamwerk en uitwerking van de units van leerdoelen, trainingsmaterialen op het gebied van belangrijke zaken die betrekking hebben op de betaalbare digitalisering van films, gestructureerd als Units/Modules en het aanbieden van flexibele leerpaden;
 • Learning Management System met Units van Leerdoelen en aanvullende multimediale hulpmiddelen die gerelateerd zijn aan de betaalbare digitalisering van films en video’s met nadruk op amateurfilmformaten (8mm, Super 8mm, 16mm) en videobanden voor consumenten (VHS, S-VHS, Betamax);
 • Trainingsvideo’s over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de betaalbare digitalisering (van amateurfilmformaten); Trainingsevenementen over betaalbare digitalisering van amateurfilms en –videobanden.

Partnerschap


Student Computer Art Society /SCAS/ – Coördinator van het project


Stichting De Domijnen – The Netherlands


Kinoteka na
Republika Severna
Makedonija


Petko R. Slaveykov Regional Library, Veliko Tarnovo – Bulgaria


Zeutschel GmbH

Contact

OrganisatiePersonenContactgegevens
Coördinator van het project – Student Computer Art Society /SCAS/Rosen Petkov10 Narodno sabranie sq, 1000 Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 9870293;
e-mail: rosen@scas.bg